POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, a continuació li proporcionem la informació sobre el tractament a través de https://www.josaoptics.com (en endavant, el «Web») titularitat de Josa, Optica y Fotografía, S.A.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
El responsable del tractament de les seves dades és Josa, Optica y Fotografía, S.A. (Entitat titular i que explota la web) amb CIF número A-08610537 amb adreça al carrer Sants, 11, 08014 Barcelona i adreça de correu electrònic de contacte contactologia@josa.com.

Quines són les finalitats i legitimació del tractament de les seves dades?
Les seves dades personals de caràcter identificatiu que ha de proporcionar de forma obligatòria en el moment de registrar-se com a usuari de la Botiga Online (i.e. nom i cognoms, número de DNI o passaport, número de telèfon, adreça de correu electrònic i adreça postal) seran tractades amb la finalitat (i) de mantenir la relació contractual que mantenim amb vostè per tramitar i poder enviar-li els productes que compri a través de la web i avaluar la seva experiència de compra a través de la realització d’enquestes de satisfacció per qualsevol mitjà, sent la base jurídica del tractament l’execució i manteniment d’aquesta relació contractual; així com (ii) de, excepte que s’hagi oposat en el moment de la seva recollida mitjançant la marcació de la casella corresponent habilitada a aquest efecte, mantenir-lo informat de les nostres ofertes i promocions sobre els nostres productes i serveis similars als contractats mitjançant l’enviament de comunicacions comercials que podran ser personalitzades a partir de l’elaboració d’un perfil comercial utilitzant les seves dades de caràcter identificatiu facilitades així com el seu historial de compra per qualsevol mitjà que ens hagués facilitat (i.e. per correu electrònic, SMS o correu postal), sent la base jurídica l’article 21.2 de la LSSI així com el nostre l’interès legítim, en la mesura que, al nostre entendre, existeix una expectativa raonable a rebre aquest tipus de comunicacions i no prevaldre els seus drets. En qualsevol cas, tingui en compte que no s’adoptaran decisions automatitzades en base al seu perfil i que en qualsevol moment pot oposar-se a rebre aquestes comunicacions comercials a través del medi habilitat a tal efecte en l’apartat “Subscripció al butlletí de noticies” dins l’apartat “El meu compte” de la Botiga Online, enviant un correu electrònic a contactologia@josa.com o utilitzant els mitjans habilitats a tal efecte que inclourà tota la comunicació comercial que rebi.
Així mateix, en el supòsit d’haver acceptat la instal·lació de les nostres galetes no estrictament tècniques per possibilitar el funcionament del Website, utilitzarem també les seves dades de navegació en el Website amb la finalitat d’utilitzar-los per enviar-li les anteriors comunicacions comercialitzades ajustades als seus interessos, sent la base jurídica el seu consentiment en el cas d’haver acceptat les galetes de la pàgina web. En qualsevol moment, podrà retirar el seu consentiment mitjançant la desinstal·lació d’aquestes cookies a través del seu navegador. En cas de retirar el seu consentiment, no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals que ens faciliti seran conservades:
i. Pel que fa als Usuaris de la Botiga Online: en tant que duri la relació contractual que mantenim amb vostè i en tant que no sol·liciti la seva supressió a través dels mitjans indicats més avall.
ii. Pel que fa als Contactes: Durant el temps estrictament necessari per a atendre, gestionar i resoldre la consulta i/o incidència per la qual ens hagués contactat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les seves dades personals no seran comunicades a cap tercer, llevat que estiguem obligats legalment a fer-ho, és a dir, rebem un requeriment administratiu o judicial que ens obligués a comunicar les seves dades a una autoritat administrativa o judicial. En tal cas, únicament comunicarem les dades a que estaríem estrictament obligats.
L’anterior és sens perjudici dels proveïdors als quals podem recórrer per a la prestació dels serveis sol·licitats i que, en tot cas, els tractaran en la seva condició d’encarregats del tractament únicament i exclusivament per a la prestació dels serveis. En cas de trobar aquests fora de l’Espai Econòmic Europeu, intentarem utilitzar proveïdors ubicats en territoris que ofereixin un nivell adequat de protecció de dades i de trobar-se aquests fora, oferirem les garanties adequades a través de la utilització de les clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió que garanteixin que vostè compti amb drets exigibles i accions legals efectives.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Accés, rectificació i supressió: Vostè té dret en qualsevol moment a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes així com sol·licitar la seva supressió.
Oposició a rebre comunicacions comercials: Vostè té dret a oposar-se en qualsevol moment a rebre comunicacions comercials enviant un correu electrònic a contactologia@josa.com o a través dels mitjans habilitats a aquest efecte que inclou tota comunicació comercial que rebi. En aquest cas, conservarem les seves dades a l’efecte de no enviar-li aquestes comunicacions comercials a partir d’aquest moment.

Limitació i portabilitat: En determinades ocasions, pot tenir dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions així com a sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
Podrà exercir els drets exposats anteriorment mitjançant comunicació escrita a Josa, Optica y Fotografía, S.A Carrer de Sants, 11 08014 Barcelona o per correu electrònic a contactologia@josa.com indicant el dret que sol·licita i identificant-se juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document equivalent.
L’informem que atendrem la seva petició dins dels terminis legalment establerts i que, en qualsevol cas, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (AEPD). »